Hodgson House, London

מיזם של רכישת בניין מסחרי בפרברי לונדון והפיכתו לבניין מגורים ובו 27 דירות.
הבניין שופץ תוך כדי שמירה על החזית המקורית שלו.
דירות המגורים מיועדים לזוגות צעירים ונבנו ברמת גימור גבוהה מאוד.

השקעה חכמה, פרויקטים בבלעדיות.