Beacon House

מיזם של רכישת בניין מסחרי בפרברי לונדון והפיכתו לבניין מגורים ובו 30 דירות וכן 600 מ”ר לקמעונאות ומסחר . הבניין שופץ תוך כדי שמירה על החזית המקורית שלו. דירות המגורים מיועדים לזוגות צעירים ונבנו ברמת גימור גבוהה מאוד. שטח המסחר מיועד להשכרה להקמת סופרמרקט לטובת דיירי הבניין ותושבי השכונה.

השקעה חכמה, פרויקטים בבלעדיות.